Home

Algemene voorwaarden

¹ Geschatte gegevens, alleen ter informatie en onder voorbehoud van goedkeuring. Het vermelde brandstofverbruik en de cijfers voor de uitstoot van CO2 worden bepaald volgens de nieuwe World Harmonized Light Vehicle Test Procedure WLTP (Regulation EU 2017/948). De relevante waarden worden terug vertaald naar NEDC om de vergelijkbaarheid met andere voertuigen mogelijk te maken. Neem contact op met uw dealer voor de meest recente informatie. De waarden houden geen rekening met specifiek gebruik en rijomstandigheden, uitrusting of opties en kunnen variëren afhankelijk van het formaat van de banden. Voor meer informatie over brandstofverbruik en CO2-emissies, kunt u terecht op http://www.citroen.nl/over-citroen/technologie/verbruik-onder-praktijkomstandigheden.html.

Deze site wordt beheerd door:
Automobielbedrijf Van Splunder Oud-Beijerland BV
KVK 23030497

 

 

 

Het doel van dit Privacybeleid is om U, in overeenstemming met de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming (waarmee de Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG – wordt aangeduid en de toepasselijke lokale wetgeving inzake gegevensbescherming die de AVG aanvult) te informeren over de voorwaarden voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Citroën Nederland B.V., Lemelerbergweg 12, 1101 AJ Amsterdam, Nederland, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 33021949 (hierna te noemen, "Citroën”, "Wij" of "Ons").

 

1.     Wie zijn de ontvangers?

De persoonsgegevens die Wij verwerken, zullen gedeeld worden door Citroën op basis van de essentiële behoeften aan een beperkt aantal ontvangers, afhankelijk van het doel van de verwerking, zoals volgt:

 

Categorieën van ontvangers

1. Het verkoopnetwerk van Citroën.

2. Externe dienstverleners en/of bedrijven die tot dezelfde groep behoren als Citroën, betrokken zijn bij Citroën, bij het leveren van de diensten waarnaar U verzoekt of die verzocht worden door Citroën voor de hierboven genoemde doeleinden.

3. Het moederbedrijf.

4. Elk bedrijf dat deel uitmaakt van dezelfde Groep als Citroën

5. Partners van Citroën

6. Wettelijk erkende hulpdiensten.

 

Doel van het doorgeven

1. De herkenning van de klant te vergemakkelijken wanneer deze interactie voert met een van de verkooppunten van Citroën.

2. Voor het uitvoeren van marketingcampagnes, klanttevredenheids-onderzoeken en analyses.

3. Ter ondersteuning van veiligheid, onderzoek, analyse en productontwikkeling door Ons moederbedrijf Citroën SAS

4. Met Uw toestemming, zodat zij U van informatie kunnen voorzien over hun producten en diensten, promotieaanbiedingen, nieuws en evenementen.

Lijst van de bedrijven: klik hier

5. Met Uw toestemming, zodat zij U van informatie kunnen voorzien over hun producten en diensten, promotieaanbiedingen, nieuws en evenementen.

Lijst van de bedrijven: klik hier

6. Om U, via Onze e-call functie, noodhulp aan te bieden, zoals wettelijk vereist.

 

2.     Worden uw persoonsgegevens overgedragen buiten de EU?

Het kan Citroën mogelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens over te dragen aan ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In dat geval worden de gegevens overgedragen op basis van overdrachtmechanismen in overeenstemming met de toepasselijke Verordening inzake Gegevensbescherming.

Om een kopie van het geïmplementeerde overdrachtsmechanisme te verkrijgen, kan U een e-mail sturen naar https://citroen-nl-nl.custhelp.com.

 

3.     Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

De bewaartermijn van Uw persoonsgegevens, die verzameld worden door Citroën, kan per doel van gegevensverwerking worden bepaald aan de hand van de volgende criteria:

- de gegevens die voor een bepaald doel zijn opgeslagen, worden zolang als nodig voor het doel van de verwerking van persoonsgegevens bewaard, zoals gedefinieerd in bovengenoemde artikel 1 (duur van het contract met U, wettelijk vereiste duur, gedurende de commerciële relatie met U).

- Uw persoonsgegevens worden vervolgens gearchiveerd om gebruikt te worden in geval van een geding of een geschil gedurende de periode tot de verjaringstermijn van toepassing op het gerelateerde doel.

- vervolgens worden de gegevens geanonimiseerd of verwijderd.

 

4.     Hoe gebruiken we cookies op onze digitale media?

 ‘Cookies' zijn kleine bestanden met informatie die naar uw apparaat worden verstuurd en op de harde schijf worden opgeslagen, zodat onze websites u zullen herkennen wanneer u ze bezoekt.

Wanneer u onze website bezoekt of onze applicaties of andere digitale media gebruikt, kunnen Wij, mits wij uw toestemming hebben, cookies, pixeltags en andere technologieën gebruiken om de volgende gegevens te verzamelen:

• IP-adressen, login informatie, browsertype, locatie, tijdzone, besturingssysteem en andere technische informatie;

• Informatie over uw bezoek, inclusief de websites die u voor en na onze website bezoekt en de producten die u hebt bekeken;

• Duur van bezoeken van pagina's op onze website en informatie over pagina-interactie.

 

Voor meer informatie kunt u ons cookie-beleid raadplegen.

 

5.     Wat zijn uw rechten en hoe kan U ze uitoefenen?

In overeenstemming met de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft U het recht op informatie en toegang, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op het verkrijgen van een kopie van uw persoonsgegevens voor uw eigen doeleinden of om deze aan een aanbieder naar keuze te verstrekken (‘recht op overdraagbaarheid van gegevens’), het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer deze worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden of wanneer de verwerking is gebaseerd op een legitiem belang.

U kan uw toestemming ook op elk moment intrekken, indien de verwerking gebaseerd is op Uw toestemming.

Al deze rechten zijn van toepassing voor zover toegestaan volgens de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

U kan al deze rechten uitoefenen door een eenvoudig verzoek te versturen aan:

Citroën Nederland N.V.

Postbus 10313

1301 AH ALMERE

 

of via internet op het volgende adres: https://citroen-nl-nl.custhelp.com 

 

of via de telefoon op het volgende nummer: + 31 (0) 800-2487636         

 

U kunt ook uw recht uitoefenen om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegeven) door uw claim te sturen naar:

 

Autoriteit Persoonsgegeven

Bezuidenhoutseweg 30

2594 AV  Den Haag

Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Automobielbedrijf Van Splunder Oud-Beijerland B.V. Ferrarilaan 3

Nous localiser

Calculer l'itinéraire